IdealBuild, s.r.o.

Naše služby

PDF Tlačiť E-mail

IdealBuild, s.r.o. ponúka široké spektrum stavebných prác a súvisiacich projekčných a technických činností so špecializáciou na železobetónové monolitické konštrukcie pre najrôznejšie typy stavieb: od rodinných a bytových domov, cez garáže a obchodné centrá, až po nemocnice a športové haly. Ucelená ponuka služieb zahŕňa zodpovedné vypracovanie ponuky, návrhy technického a konštrukčného riešenia, tvorbu dokumentácie pre realizáciu stavby, optimalizáciu pracovných postupov a samozrejme kvalitnú realizáciu:

  • zakladanie stavieb - pilóty, mikropiloty, injektáže, paženie stavebných jám a i.
  • oporné steny a nosné múry - betónové, železobetónové
  • betonárske práce - betónové skelety
  • čističky odpadových vôd (ČOV) - jímky, biele vane, silážne žľaby
  • murárske práce - stropy, stĺpy, atiky
  • tesárske práce - tesárske konštrukcie, strechy, pergoly ai

IdealBuild, s.r.o. využíva pri práci najmodernejšie stavebné stroje a manipulačnú techniku​​, aplikuje efektívne a osvedčené technologické postupy. Primárnym cieľom je pritom zabezpečiť finančnú úsporu pre klienta pri zachovaní vysokej kvality vykonávaných stavebných prác v stanovenom termíne. Garantom kvality prevedenia je tím skúsených odborníkov s dlhoročnou praxou v odbore a s kvalitnými referenciami.